Raport
Roczny
2014 NCBR
NCBR // RAPORT 2014

O NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstało po to, by wspierać firmy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe w tworzeniu innowacyjnych projektów i rozwiązań. Dzięki opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii, beneficjenci przy wsparciu Centrum zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki.

NCBR zachęca do komercjalizacji badań i przekazywania zdobyczy naukowych poszczególnym sektorom gospodarki. Zarządza programami badań stosowanych i koordynuje projekty z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Dba o zapewnienie komfortowych warunków rozwoju naukowców, zwłaszcza młodych, ułatwiając im aktywność badawczą w Polsce i poza granicami kraju.

Centrum udziela dofinansowania najbardziej wartościowym projektom, wyłanianym w trybie konkursowym, a następnie czuwa nad ich prawidłową realizacją. Ponad 70% budżetu NCBR stanowią środki pochodzące z programów operacyjnych UE, dla wydatkowania których Centrum pełni funkcję instytucji pośredniczącej. W obecnie rozpoczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020 Centrum będzie wdrażało kolejny raz aż trzy programy operacyjne, tj. Inteligentny Rozwój, stanowiący kontynuację PO IG, Wiedza Edukacja Rozwój, stanowiący kontynuację PO KL oraz nowy Polska Cyfrowa, który zapewni wsparcie uzdolnionych programistów w rozwiązywaniu wybranych problemów społecznych i gospodarczych.

Wedle litery prawa Centrum jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast wedle przyjętej misji NCBR to partner każdego polskiego przedsiębiorcy i naukowca, który ma dobry, odważny pomysł podnoszący innowacyjność naszej gospodarki.